Thursday 22 / March / 2018

Wyszukiwanie wakatów

Wakaty w Multi Packaging Solutions można wyszukać w poniższym menu zawierającym aktualne oferty pracy w całej grupie. 

Można także przesłać swój aktualny życiorys jako aplikację bez ogłoszenia, który będziemy przechowywać w naszej bazie danych z zachowaniem poufności do momentu, gdy jego autor zażąda jego usunięcia.

Opis stanowiska Zakład Kraj Termin składania aplikacji Więcej informacji Złóż aplikację
Asset Performance Manager, Litho Flexible Flexible in Europe 30 Mar 2018 Przeczytaj więcej Złóż aplikację
Corporate Management Accountant, MPS Europe Flexible within Europe Flexible within Europe 23 Mar 2018 Przeczytaj więcej Złóż aplikację
MaschinenfŘhrer m/w Obersulm Germany 30 Apr 2018 Przeczytaj więcej Złóż aplikację
Global Product & Category Director, Consumer Branded Flexible in the UK UK 30 Mar 2018 Przeczytaj więcej Złóż aplikację
Graduate Production Manager Greenford UK 30 Mar 2018 Przeczytaj więcej Złóż aplikację